چهارشنبه, تیر 27, 1398

archiveاحساس گرسنگی در رژیم

تغذیهکاهش وزن

5 ماده غذایی برای سرکوب گرسنگی

بتازگی رژیم غذایی را با ایده کاهش کالری دریافتی از منابع غذایی آغاز کرده اید. بنظر همه چیز خوب پیش خواهد رفت و شما در کوتاه ترین زمان ممکن به اهداف تان خواهید رسید. اما ناگهان احساس گرسنگی در شما پدیدار می شود. احساسی با قدرت ما فوق تصور که براحتی قادر است هر رژیمی را با هر اراده ای از میان بر دارد. احساس گرسنگی در طول دوران رژیم اولین معضلی است که بسراغ ورزشکار می آید، دلیل آنهم واضح است. کاهش کالری در طول روز باعث کاهش انرژی...