اضافه کردن سویا به پروتئین

اضافه کردن سویا به پروتئین

soy
تغذیه مقالات ورزشی
مطالعات جدید نشان داده است که اضافه کردن سویا به مخلوط کازئین و whey می تواند به افزایش مدت تاثیر پاسخ آنابولیکی پودر پروتئین کمک نماید شاید شنیده ...
۰

supplement
مکمل ها
سویا,یک منبع پروتئین گیاهی.. سوال این است که آیا افزودن سویا به مخلوط پروتئین منجر به رشد بیشتر عضلات می شود؟ مطالعات جدید نشان داده است که اضافه ...
۰