برنامه حجمی

برنامه حجمی

bodybuilding
افزایش حجم و وزن
تک اندام : وقتی‌ که بحث از طراحی و تقسیم بندی یک برنامه تمرینی مطرح میشود همه ما با گزینه‌های زیادی روبرو هستیم. اگرچه هیچ برنامه تمرینی کامل ...
۴

حرکات تمرینی
تک اندام  : برنامه تمرینی قدرتی و حجمی بدنسازی WILD 20 ….. اوایل امسال بود که تصمیم گرفتم یک برنامه برای پرس سینه طراحی کنم.این برنامه طوری طراحی شده ...
۵

حرکات تمرینی
تک اندام : این برنامه کامل شامل سه نوع از سیستم‌های تمرینی موجود می‌باشد که امیدواریم با انجام این برنامه شما بتوانید به رشد مناسبی دست یابید. این سه ...
۱۱

baitolla
افزایش حجم و وزن
اگر دنبال افزایش حجم عضلانی هستید این مقاله ویژه را تا انتها دنبال کنید…. افزایش حجم مستلزم تمرین شدید و استراحت کافی و تغذیه خوب میباشد,در مقاله امروز تک ...
۱۳۰