5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

Tag

بهترین تمرین تیپ بدنی اکتومورف

تمرین مناسب برای انواع تیپ های بدنی

تک اندام : تیپ های بدنی مختلفی وجود دارد که به صورت اصولی هر تیپ مختلف باید تمرین مناسب با خودش انجام شود . در این مقاله به معرفی 4 تیپ بدنی مختلف اشاره شده است و تمرین و ورزش مناسب با آن ها بررسی و اشاره شده است . شما می توانید با خواندن...
Read More

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE