5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

Tag

بیتو

مردی از نسل آهنین

جهان پهلوان بیت الله عباسپور (1394-1358), اگر به تاريخچه بدنسازى از ابتدا تا به امروز نگاهى بياندازيم، به حق مي توانيم با درخشش بيت الله عباسپور آن را به دو نسل تقسيم كنيم. نسل قبل از بيت الله ، نسلى كه تنها با روياى حرفه اى شدن روزگارى را گذراند و نسل بعد از بيت...
Read More

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE