بیت الله

بیت الله

مردی از نسل آهنین
اخبار روز پرورش اندام
جهان پهلوان بیت الله عباسپور (۱۳۹۴-۱۳۵۸), اگر به تاریخچه بدنسازى از ابتدا تا به امروز نگاهى بیاندازیم، به حق می توانیم با درخشش بیت الله عباسپور آن را ...
۰

حرکات تمرینی کلیپ
تک اندام : کلیپ تمرینات عضلات پا با بیت الله عباسپور Baito Abbaspour! این کلیپ در سال ۲۰۱۴ تصویر برداری شده و بیان گر آماده بودن بیت الله برای مسابقات مستر ...
۳

fedrasion-iranbbf
اخبار روز پرورش اندام
تک اندام : با مسجل شدن حضور بیت الله عباسپور، نماینده پرورش اندام ایران در بزرگترین مسابقات حرفه ای بدنسازی جهان، رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و تیم ...
۳