تغذیه در دوران حجم

تغذیه در دوران حجم

photo_2017-04-23_13-19-58
تغذیه
افراد بی‌ تجربه ای که رژیم میگیرند معمولا بر این عقیده هستند که در ساعات قبل از خواب هر چیزی مصرف کنند مستقیما به ذخایر چربی‌ بدن آنها افزوده میشود.این ...
۰

mediterranean_diet
تغذیه
در دوران رژیم غذایی باید از بعضی از غذا ها و نوشیدنی ها پرهیز شود.در مجله ورزشی,غذایی تک اندام خواهیم دانست که چه تغذیه هایی نباید صرف شود ...
۰