شنبه, اسفند 4, 1397

archiveتقویت عضلات

تغذیه

تقویت عضلات ضعیف به کمک تغذیه

1-گوشت گوساله (گله های که از علوفه تازه تغذیه می کنند) خوردن گوشت به خاطر اینکه حاوی پروتئین، کلسترول، روی ویتامین...