تمرینات حجمی

تمرینات حجمی

larry
مقالات ورزشی
تک اندام : جلو بازو هایی کلاسیک به سبک قدیمی کار ها ...
۱

bodybuilding
افزایش حجم و وزن تغذیه
چطور توانستم در سه ماه چهار کیلو و نیم اضافه کنم می دانم که این عدد خیلی بزرگی نیست، اما تجربه به من نشان داده نباید از همان ...
۱

photo_2016-03-31_12-07-46
افزایش حجم و وزن مقالات ورزشی
تک اندام: مصرف کربوهیدرات بصورت دوره ای:ساده ترین و موثر ترین راه جهت افزایش چند کیلوگرم وزن و افزایش حجم مصرف کربوهیدرات است. ...
۰