5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

Tag

تمرینات رونی کلمن

عضلات سینه به سبک رونی کلمن

تک اندام : هشت سال فاتح مستر المپیا بودن و تعیین استانداردهای جدید در دنیای پرورش اندام، دلیل کافی برای انتخاب برنامه تمرینی این قهرمان بی رقیب در جهت رشد عضلات سینه می باشد. رونی کلمن از معدود بدنسازان در طول تاریخ است، که به استفاده از سیستم های تمرینی پرفشار با وزنه های سنگین...
Read More

برنامه تمرینی رونی کلمن معروف به یوزپلنگ تگزاس

تک اندام : رونی کلمن تمرینات خود را از روز دوشنبه و از ساعت 11 در باشگاه متروفلیکس شروع میکند؛و پش از اتمام کار خود در ایستگاه پلیس شروع به تمرینات هوازی میکند. یوزپلنگ تگزاس بعد از تمرین خود پروتئین وی میل میکند تا تمرین خود را با عضله سازی خاتمه دهد.
Read More

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE