تمرین بدنسازی ددلیفت

تمرین بدنسازی ددلیفت

حرکت ددلیفت زیر ذره‌بین
دسته‌بندی نشده
عضلات اصلی درگیر: پشتی بزرگ متوازی الاضلاع راست کننده ستون فقرات دو سر بازویی،بازوی قدامی چهارسر ران همسترینگ شروع حرکت: جلوی یک میله هالتر درحالت نشسته قرار بگیرید،به ...
۰