5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

Tag

تمرین عضلات پا

تمرین همسترینگ و عضلات سرینی

با تاکید بر ددلیفت رومانیایی پرورش همسترینگ و عضلات سرینی یکی از بهترین حرکات برای اعمال فشار بر عضلات سرینی و همسترینگ ددلیفت رومانیایی است. این نوع ددلیفت نقش زانو را از معادله حذف می کند، بنابراین تمام تمرکز روی همسترینگ و باسن خواهد بود. برای انجام حرکت، پشت یک میله هالتر که با مقدار...
Read More

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE