5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

Tag

روش های کاهش وزن

چربی سوزی و کاهش وزن در چهار مرحله

تک اندام : هیچ یک از افرادی که امروز با وزنه 200 کیلویی پرس می زنند، تمرینات اولیه خود را با 200 کیلوگرم شروع نکرده اند. آنها حتمأ صدها ساعت در باشگاه تمرین کرده اند و چند هزار کیلو وزنه کوچک و بزرگ را بلنه کرده اند تا به این حد رسیده اند. البته این...
Read More

20 توصیه برای کاهش وزن

تک اندام : 20 توصیه برای کاهش وزن : توصیه اول – بیشتر آب بنوشید قبل از باز كردن بسته چیپس‌، یك لیوان آب بنوشید.البته اگر نمی‌توانید اب ساده بخورید ان را طعم دار کنید
Read More

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE