5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

Tag

رژیم غذایی افزایش وزن

نمیتوانید وزن اضافه کنید؟ پس بخوانید

چطور توانستم در سه ماه چهار کیلو و نیم اضافه کنم می دانم که این عدد خیلی بزرگی نیست، اما تجربه به من نشان داده نباید از همان ابتدا به اعداد بزرگ فکر کرد و باید آرام پیش رفت و البته کسی که لاغر است می داند ارزش این چهار کیلو و نیم چقدر زیاد...
Read More

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE