چهارشنبه, تیر 27, 1398

archiveریکاوری

مقالات ورزشی

ریکاوری چیست؟ توضیح ساده در مورد ریکاوری کردن در ورزش

مفهوم ریکاوری : ریکاوری که امروزه یکی از اصلی ترین پایه های ورزش پرورش اندام است و تمام معیارهای تجویز برنامه غذایی و برنامه تمرینی را مشخص می کند در واقع فرآیندی بسیار مهم است که از زمان تمام شدن فعالیت بی هوازی شروع می شود و تا دوباره آغاز کردن فعالیت بی هوازی یا تمرین با وزنه . تمام بدنسازان حرفه ای در دوران بارگیری حجم عضله که معمولاً تا ۲ ماه قبل از مسابقه به طول می انجامد با رعایت نکاتی که در ادامه به آن اشاره می...