5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

Tag

زیربغل تی بار

زیربغل تی بار به سبک دوریان یتس

تک اندام : حرکت تی بار از جمله حرکات پایه ای برای توسعه دادن عضلات پشت به ویژه زیربغل ها میباشد بدنسازان این حرکت را به صورت دست موازی برای توسعه دادن عضلات پشت مورد استفاده قرار می دهند. در حالی که اگر با دامنه کامل و با نوع گیرش عادی مشابه با هالتر میله را بگیرید...
Read More

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE