سایت فدراسیون بدنسازی

سایت فدراسیون بدنسازی

ifbb00
اخبار روز پرورش اندام
تک اندام : خط و نشان های دکتر رافائل سانتونجا رئیس فدراسیون جهانی بدنسازی و پرورش اندام IFBB در نامه ای به فدراسیون کشورمان بار دیگر تاکید کرد، ...
۰