سیکس پک

سیکس پک

راهکاری برای ساخت شکمی شش تکه
حرکات تمرینی مقالات ورزشی
بسـیار شـنیده ام کـه پک کامل عضلات شـکم در آشـپزخانه سـاخته می شـود و نه در باشـگاه. آیـا انجـام تمرینـات اختصاصـی بر روی شـکم لزومی دارد؟ پاسـخ: بایـد بگویـم ...
۴

six-pack1
کاهش وزن مقالات ورزشی
تک اندام : تقریبا هر ورزشکاری در طی دوران زندگی خود تمامی سعی و تلاش خود را به کار می گیرد تا از ذخیره شدن چربی در اطراف بدنش ...
۱

smartmag-featured-image-how-get-six-pack-abs
حرکات تمرینی
تک اندام : اگر از هر خانم و آقایی سوال کنید که رمز داشتن اندامی زیبا و کامل چیست، بدون شک خواهند گفت که داشتن شکمی شش تکه. ...
۳

best-tips-for-six-pack-abs
حرکات تمرینی
تک اندام : طی تحقیقی که توسط مجله‌ی بدنسازی «Men’s Fitness» در بین گروهی از زنان انجام شد. مشخص شد هنگامی که صحبت بر سر جذابیت فیزیکی است، ...
۱

fitness model
کاهش وزن
  تک اندام : جای هیچ سوالی نیست که چربی سوزی، یک پروسه‌ی ۲۴ ساعته است. برای اینکه آتش درونتان را شعله ور نگه دارید، باید در طول ...
۰