5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

Tag

عوارض سینتول

کمی تامل! رسیدن به اهداف به چه قیمتی؟

تک اندام : در بین داروهای که امروزه مورد استقبال ورزشکاران قرار گرفته اند و بخصوص ورزشکاران جوان ایرانی که فقر تغذیه ای خود را به فراموشی می سپارند و با آغوش باز به استقبال خطر می روند وتمام اراده و حواس خود را صرف استروئیدهایی می کنند که شاید در رویاهایشان بتوانند همانند ورزشکاری...
Read More

چیزی که باید در مورد سینتول بدانید

بعضی از افراد دست به کارهایی میزنند که باعث بد جلوه دادن ورزش بخصوص  بدنسازی در نزد عموم میشوند بی آنکه اغلب مردم به این فکر کنند که بدنسازی یک ورزش برای تندرستی و نشاط  است سواستفاده ها با روح ورزش سازگار نیست . سایت تک اندام امروز اشاره ای به دارویی پر خطر میکند...
Read More