چهارشنبه, بهمن 3, 1397

archiveفیزیک بدنسازی

مقالات ورزشی

قوانین مسابقات فیزیک در پرورش اندام

تک اندام: در رشته فیزیک، هیچ ورزشکاری با فیگور سنجیده نمی‌شود و فیگور گرفتن ممنوع است! برای اینکه آشنایی بیشتری...