5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

Tag

قبل تمرین چی بخوریم

بهترین غذاهای مناسب قبل از تمرین

غذاهای مناسب برای مصرف سه تاچهار ساعت قبل از تمرین برای اینکه بدانید چه باید کرد تا در هنگام تمرین بدنسازی بدن انرژی کافی و شادابی داشته باشد در طول روز باید غذاهای متنوع و مفید مصرف کنید. ما در این قسمت غذاهایی را به شما آشنا میکنیم که میتوانید آن را چند ساعت قبل...
Read More

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE