مقام بیت الله عباسپور در مستر المپیا 2012

مقام بیت الله عباسپور در مستر المپیا 2012

mr olympia 2012
اخبار روز پرورش اندام
  به زمان برگزاری سالیانه بزرگترین واقعه دنیای بدنسازی در سطح حرفه ای نزدیک می شویم و آن چیزی نیست جز رقابت مستر المپیا . رقابتی که ورود ...
۰