دوشنبه, آذر 26, 1397

archiveپروتئین وی

پروتئین

همه چیز در مورد پروتئین وی

ویژگی‌های پروتئین وی چیست؟ تفاوت بین پروتئین وی ایزولیت(isolate) و پروتئین وی کانسنتریت(concentrate)چیست؟ اگر پروتئین وی کانسنتریت حاوی ۸۰ درصد پروتئین می‌باشد پس ۲۰...