چرا نباید خیلی وزن چربی کم کنیم

چرا نباید خیلی وزن چربی کم کنیم

images
بانوان پزشكي ورزشي تغذیه کاهش وزن هورمون ها ورزش بانوان
در درجه اول می خواهند کاهش وزن داشته باشند (چربی های اضافه شان را آب کنند) و در کل به یک اندام زیبا و فیت برسند تا اینجای ...
۰