چرا هر چی ورزش میکنم نتیجه نداره

چرا هر چی ورزش میکنم نتیجه نداره

cortisol
پزشكي ورزشي چربی سوز ها هورمون ها ورزش بانوان
یکی از علتهای نتیجه نگرفتن از تمرین ترشح بیش از حد کورتیزول میباشد 💢کورتیزول چیست؟ کورتیزول که از آن به عنوان هورمون استرس یاد میشود اگرچه به طور ...
۱