چه چیزی استرس کم میکنه

چه چیزی استرس کم میکنه

Stress
بانوان پزشكي ورزشي ورزش بانوان
ورزش، استرس و اضطراب را کاهش می دهد مشابه تاثیر آن بر افسردگی، ثابت شده که ورزش کردن، یکی از سریع ترین راه ها برای خارج کردن هورمون ...
۰