چه چیزی قبل تمرین بخوریم

چه چیزی قبل تمرین بخوریم

2015361329540a
پروتئین تغذیه هورمون ها
شاید تصور بر این باشد که مصرف کربوهیدرات قبل از تمرین فقط برای پر کردن ذخایر انرژی بدن است. هر چند که این مورد مهم است اما یک ...
۰

مقالات ورزشی مکمل ها
تک اندام : برای اینکه در تمرینات به نتیجه مطلوب تری دست یابید, و از تمرینات ورزشیتان نتیجه‌ی بهتری بگیرید,بهتر است از مکمل هایی که در ادامه به آنها ...
۸