کافئین

کافئین

آیا کافئین مفید است یا مضر؟
تغذیه مقالات ورزشی
تک اندام : بیان این حقیقت ممکن است برای بسیاری از مردم تکان دهنده باشد.اگر شما تا کنون یک فنجان قهوه،نوشابه،یک فنجان چای و یا یک قطعه شکلات مصرف ...
۱

caffeine
مقالات ورزشی
  تک اندام : کافیین منجر به افزایش هوشیاری از طریق چند مسیر بیوشیمیایی میگردد. در درجه اول به طور مستقیم با مهار فسفو دی استرازس و افزایش ...
۰

supplement
کراتین ها مکمل ها
تک اندام : ۹ فرد فعال (میانگین سنی ۲۰ الی ۲۳ سال) ۸ وعده ۵ گرمی از بسته گلوکز کراتین منوهیدرات یا کراتین به اضافه کافئین را به ...
۰

تغذیه
تک اندام : کافئین باعث چربی سوزی می شود,اگر خواستار کاهش درصد چربی های بدن خود هستید آگاه باشید که مصرف کافئین این فرایند را سرعت خواهد بخشید. چرا که ...
۱