کربوهیدرات کی مصرف کنیم

کربوهیدرات کی مصرف کنیم

2015361329540a
پروتئین تغذیه هورمون ها
شاید تصور بر این باشد که مصرف کربوهیدرات قبل از تمرین فقط برای پر کردن ذخایر انرژی بدن است. هر چند که این مورد مهم است اما یک ...
۰