5924 3351 026 7/24 پشتیبانی آنلاین

Tag

Mr olympia 2014

بیت الله عباسپور و مهدی حاتمی در گروه 212 Showdown مستر المپیا 2014

تک اندام : فقط 5 روز تا آغاز مسابقات مستر المپیا 2014 باقی مانده !! و ما شاهده حضور دو ورزشکار بنام ایرانی در این مسابقات هستیم,بیت الله عباسپور و مهدی حاتمی . امیدواریم این دو ورزشکار عزیز در بین ستاره هایی همچون Yamagishi, Hidetada و Lewis, Flex خوش بدرخشند و سربلند باشند. گروه 212 پوندی به ترتیب :
Read More

نفرات برگزیده گروه 212 پوندی مستر المپیا 2014

تک اندام : نفرات برگزیده گروه 212 پوندی مستر المپیا 2014 دوباره شاهده حضور قدرتمند بیت الله عباسپور (ایران)گروه 212 پوندی در این رقابت ها خواهیم بود این رقابت ها در تاریخ SEPTEMBER 18-21, 2014 آغاز میشود.
Read More

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE