آخرین مطالب سایت

آخرین مطالب و مقالات سایت در این قسمت میباشد

هادی چوپان طی گفتگویی مفصل با سایت خبرگزاری ایسنا ، صحبت های تواندنی را داشت که در ادمه
نام ورزش جدید سوئدی ست که این روزها در سراسر جهان رایج شده و طرفداران بسیاری هم پیدا
کایفوز یا کیفوز یا همون قوز، اختلال اسکلتی ای هستش که طی اون به صورت حادی قسمت بالایی
اگر میخواهید بازوهای بزرگتری داشته باشید، ازین 8 اشتباه دوری کنید: – تعجب میکنید که چرا بازوهاتون بزرگ
در این بخش ویتامین ها و مینرال های ضروری بدن رو بهتون توضیح میدیم دو دسته ویتامین داریم

کلاس های ویژه

شما در این قسمت میتوانید پکیج های ویژه مناسب برای خودتون انتحاب کنید

Combat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
View more

Core

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
View more

Cycle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
View more

Dance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
View more

Gym Fitness

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
View more

Holistic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
View more

پکیج های عضویت

شما میتوانید با توجه به نیاز های خود یکی از پلان ها را انتخاب کنید قیمت ها همراه 20 درصد تخفیف ویژه می باشد

پلن طلایی

99 تومان ماهانه (صورت حساب ماهانه) تعهد 12 ماهه این پکیج به شما امکان میدهد که در هفته 2 جلسه به کلاس ها دسترسی داشته باشید x 2 دسترسی در هفته + دسترسی نامحدود ایروبیک
 • برنامه آموزش فردی
 • مکمل پروتئینی وی
 • اسکن ماهانه بدن
 • گارانتی پشتیبانی
سفارش دهید!

پکیج حرفه ای

199 تومان ماهانه (صورت حساب ماهانه) تعهد 12 ماهانه ین پکیج به شما امکان میدهد که در هفته 3 جلسه به کلاس ها دسترسی داشته باشید x 3 دسترسی در هفته +دسترسی نامحدود ایروبیک محبوب
 • برنامه آموزش فردی
 • مکمل غذایی پروتینی
 • اسکن ماهانه بدن
 • گارانتی پشتیبانی
سفارش دهید!

پکیج فوق حرفه ای

299 تومان ماهانه (صورت حساب ماهانه) تعهد 12 ماهه این پکیج به شما امکان میدهد که در هفته 4 جلسه به کلاس ها دسترسی داشته باشید x 4 دسترسی در هفته + دسترسی نامحدود ایروبیک
 • برنامه آموزشی فردی
 • مکمل غذایی + برنامه غذایی
 • اسکن ماهانه بدن
 • گارانتی پشتیبانی
سفارش دهید!

محاسبه شاخص توده بدنی

شاخص توده بدنی مقیاسی برای اندازه گیری میزان تناسب وزن نسبت به قد فرد است

/div>
<
< funcion IomputeBMI()" { //Obaine use incutes varheight== ).nner"HTML= ).nner"HTML= <"(evere Thinness<)"; if (hMI(=>=16< &&hMI(=<167 ) docuent'.et=Eement ById(homment'>).nner"HTML= <"(oderate Thinness<)"; if (hMI(=>=167 &&hMI(=<=18.5< ) docuent'.et=Eement ById(homment'>).nner"HTML= <"(old Thinness<)"; if (hMI(=>18.5< &&hMI(=<=12< ) docuent'.et=Eement ById(homment'>).nner"HTML= <"(ormale)"; if (hMI(=>12< &&hMI(=<=10 -) docuent'.et=Eement ById(homment'>).nner"HTML= <"(t10 -&&hMI(=<=10< ) docuent'.et=Eement ById(homment'>).nner"HTML= <"(tbese C cla <)"; if (hMI(=>10< &&hMI(=<=14 -) docuent'.et=Eement ById(homment'>).nner"HTML= <"(tbese C cla 2)"; if (hMI(=>141) docuent'.et=Eement ById(homment'>).nner"HTML= <"(tbese C cla 3)"; } funcion IomputeBMI(2)" { //Obaine use incutes varhfee"= ).nner"HTML= ).nner"HTML= <"(evere Thinness<)"; if (hMI(2=>=16< &&hMI(2=<167 ) docuent'.et=Eement ById(homment'2>).nner"HTML= <"(oderate Thinness<)"; if (hMI(2=>=167 &&hMI(2=<=18.5< ) docuent'.et=Eement ById(homment'2>).nner"HTML= <"(old Thinness<)"; if (hMI(2=>18.5< &&hMI(2=<=12< ) docuent'.et=Eement ById(homment'2>).nner"HTML= <"(ormale)"; if (hMI(2=>12< &&hMI(2=<=10 -) docuent'.et=Eement ById(homment'2>).nner"HTML= <"(t10 -&&hMI(2=<=10< ) docuent'.et=Eement ById(homment'2>).nner"HTML= <"(tbese C cla <)"; if (hMI(2=>10< &&hMI(2=<=14 -) docuent'.et=Eement ById(homment'2>).nner"HTML= <"(tbese C cla 2)"; if (hMI(2=>141) docuent'.et=Eement ById(homment'2>).nner"HTML= <"(tbese C cla 3)"; } funcion IoearField()"{ ).nner"HTML=""; docuent'.et=Eement ById(hutput"2>).nner"HTML=""; docuent'.et=Eement ById(homment'>).nner"HTML= ""; docuent'.et=Eement ById(homment'2>).nner"HTML= ""; } /spript:
< /div><
< < U /div>< /div><
div class="ifoote -entuclearfix">
k نه /span>k /a> /div>< /div>< /iv class="ientu-tem">
k ترو/span>k /a>
< label>class="rabel>-sarfch> < L وم<بست؇ هاUnctegoryizd"/aotion"Ldotion"value="fym-fitness" t>دن<اب /aotion"Ldotion"value="fd8%865d9%a9%d8%865d9%864 >مةمل /aotion"L /dplemct< llabel>
< input type="text" ialue="f>name="gs id="ws placeholder="kل؅ه ةل، < خود ۪ ماح< کهید ... /> /button> /div> /div> /div>< /div>< /iv class="ientu-tem">
dpan class="wiont-entu>k dpan class="wenimart"mnubers">< بد خرید /a> /div>< /div>< /iv class="ientu-tem">
5 ساب ٩ا٪صای/span>k /a> /div>< /div>< /iv class="ientu-tem">
k یشترk /a> /div>< /div>< /iv class="ientu-tem"-hidden>
/div>
/div>
spript:type="text"/avascript:"> varhsbijax=url= <"ttp://takandam.ir/wp-cadeni/adeniajax=.php";
aria-lhidden"true"
< l href="havascript:void(0)" ditle="؆<< ک class="close" lose"-login>data-dismiss="modal">&<< ک/a>
div class="rcl-hreg registe ed-accunt">5
name="guse ame=>nd="ms"e ame=>nlaceholder="kامک٧٪صای>/> /div> /div>
< /nput type="thidden>nd="weocommerce-Ploginnonpc=>name="geocommerce-Ploginnonpc=>nalue="f8be2e697c7 />name="glogin>nalue="fبد /> /div> S/piv> <
زه څاح< ڨه سین ؟/a42> class="hnotehreg>رت ؆امڱای اه؈٢٪ا؄بست !/p>
/li>رٯاشسریع <ر /li>٪رصنای خل پنق ٩داه سا اخروکهید /sli> /li>۴اهده ؆پ، ،ری ٳفارش ت ؈نوزح< ڨ ا /ul> /div> div class="ruickview"bontent">cd="auickview"_ontent"> l href="havascript:void(0)" dlass="ruickview"boose" >x/a>
/div> div class="sodal fade rd="asarfch_orm- tarbinde="1-0 role="dialog">aria-lhidden"true"
/button> l href="havascript:void(0)" ditle="؆<< ک class="close" lose"-sarfch> ata-dismiss="modal">&ی س/a> /div>
< /iv class="ientu-oose" >/div> /iv class="ientu-esponsive-snner">< liv class="iresentu-eop" < < <<<<<<<<<<<
ul class="nav nav-tabs"> < <<<<<<<< < <<<<<<<<
<
< S/ppan> < Sنه /s> la class="aentu-db%a7dd8%b13d8%aa%d8%aa8-d9%a9%d8%b7%d8%a1%d8%aa8d8%a1%d8%8c%-d8%865d9%866>ساب ٩ا٪صاینو/s> la class="aentu-db%a13d8%aa8db%a7f-db%a7edb%a1%d8%8c%db%a7f>بد خرید la class="aentu-db%865d9%a15d9%a1%d8%86%d8%8c%-d8%865d9%868d8%865d9%866d8%8c%> varhc = funcion Irevlider_swhowDoubleJquey_Error(lider_ID) { Thins inhludes make eliminates thmIrevlupion Ilider rlibrayies, nda make it not work."; <
Thd oix it you can:
