مقالات ورزشی

بدنسازی در پیری و میانسالی باعث سلامت جسمانی میشود

بدنسازی در پیری  عامل سلامت جسمانی افراد .

 

عدهاي پاهاي چاقي دارند. از سوي ديگر پاي عده*اي استخواني، كوتاه، بلند، قوي يا صاف است. به هر حال تفاوت ميان پاهاي ورزشكاران بسيار چشمگير است. اين مسئله در مورد تغذيه نيز صدق مي*كند. با مراجعه به داروخانه به انواع مختلف ويتامين*ها برخورد مي*كنيد. گويي بدن فقط به ويتامين احتياج دارد نه چيز ديگر. براي اينكه به اشتباه توليد كنندگان ويتامين پي ببريد اصلا لازم نيست كه تحت آزمايشات پيچيده قرار بگيريد. فقط كافي است به دوستتان نگاه كرده و متوجه شويد كه تفاوت فاحشي ميان ساختمان بدن شما و او وجود دارد.

اين تفاوت به بخش*هاي مختلف بدن نظير بيني، انگشتها، رنگ پوست و مو، دامنه حركت اندام*ها و حتي صدا مربوط مي*شود. وضعيت داخلي بدن نيز به همين اندازه متفاوت است. اندازه، شكل و وظيفه عضلات، دستگاه*ها، اعصاب غدد و مغز شما با دوستتان تفاوت دارد. در اين صورت اگر بخواهيد از رشد و كارآيي مطلوب برخوردار شويد مسلما تغذيه شما نيز با او متفاوت مي*باشد. براي اينكه برنامه غذايي از تأثيرات لازم برخوردار شود، حتما بايد اين برنامه با فرم و عملكرد خاص بدني شما مناسبت داشته باشد.

اخيرا عوامل خاص بيو مكانيكي در علم پزشكي تعريف شده*اند. ظرف 40 سال گذشته «راجر ويليامز» استاد دانشگاه تگزاس به صراحت اعلام كرد كه تفاوت*هاي چشمگيري ميان نيازهاي غذايي مردم وجود دارد. به عنوان مثال نشان داد كه اگر بعضي حيوانات را با بقيه خيوانات مقايسه كنيم متوجه مي*شويم كه مقدار نياز آن*ها به مصرف ويتامين c تا حد 20 برابر افزايش مي*يابد و تفاوت ميان ويتامين a تا 40 برابر افزايش مي*يابد. نيازهاي غذايي مردم نيز باهم تفاوت دارد و بويژه اين مسئله بيشتر در مورد انواع ويتامين*ها، املاح معدني و اسيد آمينه*ها صدق مي*كند.

يكي از تجاربي كه شخصا در آزمايش كسب كردم به ويتامين يكي از تجاربي كه شخصا در آزمايش كسب كردم به ويتامين c مربوط مي*شود. در آزمايشگاه، مقدار ويتامين c دفع شده و متابوليت*هاي آن در ادرار ورزشكاران را به دقت اندازه*گيري مي*كنيم. دفع ويتامين c بسيار طبيعي است؛ به طوري كه اين مسئله در حفظ ادرار مؤثر واقع مي*شود. حالا اگر ويتامين c دفع شده از حد مجاز بيشتر شود به راحتي مي*توان پي برد كه بافیت*هاي بدن با چه مقدار ويتامين به حد اشباع مي*رسند. زماني كه بافیت*ها اشباع مي*شوند ويتامين اضافي وارد ادرار شده در نتيجه به راحتي مي*توان مقدار آن را اندازه*گيري كرد. مقدار ويتاميني كه در بدن باقي مانده سبب ايجاد حد اشباع مي*شود.

بدنسازی در پیری
بر اثر تحقيقات متعدد متوجه شديم كه عده*اي مي*توانند 5000 ميلي*گرم ويتامين c مصرف كنند؛ در صورتي كه ويتامين c دفع شده فقط قدري افزايش يابد. در واقع زماني كه ويتامين c وارد بد مي*شود، صدها نوع فعاليت بيولوژيكي انجام مي*دهد. با تحقيقاتي كه راجع به عده*اي ديگر انجام داديم متوجه شديم كه با مصرف 1000 ميلي*گرم با تغييرات فاحشي مواجه مي*شوند، به طوري كه مقدار ويتامين c دفع شده در آنها افزايش مي*يابد. در نتيجه دريافیتيم كه دامنه مصرف ويتامين c در افراد مختلف به 10 برابر مي*رسد. مقدار ويتامين c كه بدن به آن نياز دارد تا بافیت*ها به حد اشباع برسند، در افراد مختلف، يكسان نيست و تفاوت*هاي عظيمي در آن به چشم مي*خورد. آنچه گفیته شد فقط يك نمونه از تفاوت*هاي بيومكانيكي است كه ويژه هر فرد مي*باشد ونمي*توان آن را در مورد سايرين تعميم داد. در حاليكه امروزه مشاهده مي*كنيم يك نوع مكمل به همه تجويز مي*شود و اين كار اشتباهي است.

همه قهرماناني كه مي*شناسيم از اين مشكل آگاهي دارند. آنها همواره در صدد هستند تغييرات لازم را در تغذيه خويش به وجود آورند تا با ژنتيك، تمرين و شيوه زندگيشان متناسب باشد. در ضمن اگر مي*خواهيد از پيري زودرس جلوگيري كندي، حتما اين عمل را انجام دهيد.

تغذيه فردي

طي 20 سال اخير شاهد توسعه برنامه*هاي غذايي هستيم؛ به طوري كه اين مهم به وسيله تجهيزات آزمايشگاهي و كلينيك*هاي بهداشتي اروپا ميسر شده است. طي 5 سال اخير، بخشي از اين برنامه*ها وارد بازار فروش شده است و باشگاه*هاي ورزشي و كلينيك*ها چنين برنامه*هايي را به همگان توصيه مي*كنند. بعضي برنامه*ها سخت و طاقت*فرسا به نظر مي*رسند. بعضي ديگر نيز از آزمايش*هاي پيچيده خوني و تست پيري استفاده مي*كنند.

همانطور كه مي*دانيد اكثر ورزشكاران، تابع برنامه خاص تغذيه هستند كه مشتمل بر مكمل*هاي غذايي است. اما برنامه غذايي كه ارائه نموده*ايم بهتر از برنامه آنها عمل مي*كند. براي اينكه تصوير روشني از اين مطلب ارائه دهيم عنصر معدني كروم را در نظر مي*گيريم.

سقف مجاز پيشنهادي كه مي*شود، 200 ميكروگرم در روز است. تحقيقات نشان مي*دهد كه عده*اي به 290 ميكروگرم از اين عنصر احتياج دارند تا بتوانند تعادل كروم را حفظ كنند. بنابراين دامنه نياز روزانه به كروم، حداقل50-290 ميكروگرم است.

پیری و بدنسازی

جديدترين تحقيقات نشان مي دهد كه رژيم غذايي اكثر مردم جهان حاوي كمتر از 50 ميكروگرم در روز است. حال چطور مي*توان تشخيص داد كه آيا از كروم به مقدار كافي تغذيه مي*كنيد و براي دستيابي به سلامتي مطلوب، چه مقدار كروم ضروري است؟

با مراجعه به روش غذايي كه در آن نيازهاي غذايي همه يكسان در نظر گرفیته مي*شود، نمي*توان به وضعيت كروم يا نياز بدن به كروم پي برد. حتي با توجه به فرمول*هاي غذايي در مي*يابيم كه مقدار نياز متوسط روزانه مردم به مصرف كروم، 50 ميكروگرم است. از سوي ديگر با استفاده از يك برنامه معين مي*توان وضعيت كروم و مقدار نياز به آن را تعيين كرد. براي نيل به اين منظور از پرسش*نامه آزمايشات خون و آزمايشات فيزيكي استفاده مي*كنيم. در اينجا به چند متغير اشاره مي*كنيم:

Age: توانايي بدن جهت مقابله با كاهش قند كه بر اثر پيري اتفاق مي*افیتد. قند خون افزايش يافیته و وضعيتي به نام «مقاومت انسولين» شكل مي*گيرد كه اين مسئله در بسياري از بيماري*هاي استحاله*اي مشهود است. تحقيقات متعدد نشان مي*دهد كه با افزايش مصرف كروم مي*توان مقاومت انسولين را وارونه كرد و اعمال بدن را به حالت اوليه بازگرداند. آزمايشات ديگري كه شواهد و مدارك كافي در مورد وضعيت كروم مصرفي و تركيب آن با سن افراد را ارائه مي*دهند، عبارتند از، تري*گليسيريدهاي سرم و قند خون به هنگام روزه*داري.

متابوليسم قند: رژيم غذايي سرشار از نان و قارچ مي*تواند روزانه 150 ميكروگرم كروم مورد نياز بدن را تأمين كند. بعضي رژيم*هاي غذايي كمتر از 20 ميكروگرم كروم روزانه را تأمين مي*كند. برنامه غذايي خوب آن است كه در آن رژيم غذايي فردي به طور كامل تجزيه و تحليل شود تا مقدار مصرف همه مواد غذايي شناخته شده به دقت تعيين شود.

چربي بدن: مقدار چربي مورد نياز در بدن و بويژه افزايش فزاينده آن كه عليرغم تمرينات و تلاش زياد جهت افزايش حجم عضلات اتفاق مي*افیتد، نشان دهنده كاهش متابوليسم انسولين و كمبود احتمالي كروم است.

مصرف قند: رژيم*هاي سرشار از قند (حاوي عسل، ميوه وقند ميوه)، مصرف كروم روزانه را افزايش مي*دهند و در نتيجه نياز به مصرف كروم نيز افزايش مي*يابد.

تمرين:

حتي تمرين متوسط ومنظم هم مي*تواند كاهش كروم موجود در بدن را به دو برابر افزايش دهد. در نتيجه نياز به كروم مصرفي افزايش مي*يابد.

كلسترول:

يكي از عواملي كه احتمالا به افزايش كلسترول و آپلي پروتئين b (بدترين تركيب كلسترول) منجر مي*شود، عبارتست از: عدم وجود كروم كافي در رژيم غذايي. مكمل كروم كمك مي*كند تا ليپيد به وضعيت طبيعي و اوليه خود بازگردد. دكتر «ريموند پرس» و «جك گلر» در جديدترين تحقيقات خود نشان دادند كه اگر رژيم غذايي به مكمل پيكولينات كروم مجهز شود مقدار كلسترول و آپلي پروتئين b كاهش مي*يابد.

آنچه گفیته شد فقط معدودي از متغيرهايي است كه به كمك آنها مي*توان مقدار نياز بدن به كروم را تعيين كرد. ما در انستيتوي «كلگان» از 42 پرسش بهره گرفیته و با استفاده از تركيب كروم، آزمايشات مختلفي انجام مي*دهيم. زماني كه آزمايش به پايان مي*رسد، برنامه آناليز مي*تواند وزن احتمالي هر متغير را تعيين كند كه اين رقم در رقم متغير ضرب مي*شود.

سپس مجموع امتياز پرسش*هاي مربوط به تركيب كروم در يك عد ثابت ضرب مي*شود تا مقدار نياز اوليه فرد مورد آزمايش به كروم تعيين شود. سپس مي*توان همين آناليز را در مورد ساير مواد غذايي تعميم داد. پس از آن فعل و انفعال هر ماده غذاايي با ساي رمواد غذايي تعيين مي*شود. ارقام تغذيه و ارقام فعل و انفعال به شكل جبري با هم تركيب مي*شوند و اين عمل با توجه به ماتريكس معادله*هاي 4000 تا 1000000 صورت مي*گيرد. با استفاده از كامپيوتر مي*توان اين معادله*ها را حل كرد و به برنامه تغذيه شكل متعادل داد؛ به طوري كه اين برنامه متناسب با شرايط و نيازهاي خاص فرد خود مورد نظر است.

براي اينكه سير پيري را به تأخير اندازيد به اين نوع برنامه احتياج داريد. پيري و بيماري استحاله*اي منجر به اين مسئله مي*شوند كه بدن نتواند از هويت خود دفاع كند. در اين صورت تعداد بيشتري از سلول*هاي منحرف و مواد سمي وارد بدن مي*شوند.

دقيقا مثل اين است كه چند آجر مسير يك كوره قديمي را مسدود كند. حال اگر برنامه غذايي كه از آن استفاده مي*كنيد، متناسب با نيازهاي خاص شما باشد، مسلما چنين وضعيتي پيش نمي*آيد. نكته مهم*تر اين است كه سيستم ايمني شما به خوبي به وظيفه*اش عمل مي*كند. منظور از سيستم ايمني، سيستمي است كه هر 30 ميليارد سلول موجود در بدن را به خوبي حفظ مي*كند. اگر سيستم ايمني به نحو مطلوب فعاليت كند سلول*هايي كه از مسير اصلي خود منحرف شده*اند، ويروس*ها، باكتري*هاي خارجي يا سموم نمي*توانند در بدن باقي بمانند.

بدنسازی در پیری

البته لازم است كه هميشه از برنامه غذايي حمايت كنيد تا نيازهاي بدنتان به خوبي مرتفع شود. دكتر «جين داست» به پاس زحمات شايان توجهي كه روي سيستم ايمني كشيده بود، جايزه نوبل را دريافیت كرد و گفیت: «ابتدا بايد فهرستي از گنجايش ايمني شناسي در هر فرد تعيين شود…به اين ترتيب مي*توان داروهايي را كه از بروز بيماري پيش گيري مي*كنند به دقت تجويز كرد. طب فردي بسيار مؤثرتر از سيستم انبوه فعلي است و به علاوه به اندازه آن دست و پاگير نيست. اگر از اصول بيومكانيكي فردي بهره گرفیته و نيازهاي غذايي هر كس را به دقت تجزيه و تحليل كنيم، طول نمي*كشد كه به مرز جديد طب پيش گيري قرن بيست و يكم راه پيدا مي*كنيم.

بدنسازی در  پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *