حرکات تمرینی

تمرین سرشانه با لاری اسکات

http://www.bodybuildbid.com/articles/mrolympia/imgs/scott/scott4.jpg

هنگامی که لاری اسکات در دو سال آغازین مسابقات مستر المپیا بر روی سکو نخست ایستاد سرشانه هایی را به نمایش گذاشت که در آن زمان به عنوان بزرگترین گردترین و تفکیک شده ترین سرشانه ها شناخته می شد . لاری به طور مادرزادی استخوان ترقوهکوچکی داشت و شاید همین مشکل ساختاری نبود ، او هیچ گاه سکو های قهرمانی را نمیدید . زمانی که می خواست بدنسازی را شروع کند به او می گفیتند توفیق چندانی نخواهد داشت اما او مصمم و با اراده خودش را وقف تمریناتش کرد و توانست بر این ضعف مادرزادی غلبه کند . او با ساختن سرشانه هایی چنان حجیم و بزرگ توانست مشکل استخوانی خود را بپوشاند.


تک اندام: اسکات بی توجه به نظریه ای که در آن زمان معتقد بود تنها راه ساختن سرشانه ها اجرای حرکت سرشانه با هالتر سنگین است ، دریافیت که دمبل راه مقصودش است . وی پس از مدتی تجربه و تمرکز روی تمرینات و حرکات سرشانه ، حرکات پرس سرشانه اسکات را ابداع نمود که به صورت ایستاده با دمبل اجرا می شود و دست ها حین حرکت از ناحیه ساعد چرخش دارند.
تک اندام
تمرین سرشانه با لاری اسکات
پرس سرشانه اسکات 6- 5 * 8- 6
نشر از جانب 8- 6 * 5- 4
نشر خم 8 – 6 * 5- 4
نشر از جانب تک دست 8 * 5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *