رافائل سانتوزا رئیس فدراسیون جهانی قدرت پرورش اندام ایران را ستود

x