دسته بندی نشده

راهنمای جامع برای انتخاب مکمل پیش از تمرین

احساس خستگی بعد از یک روز کاری بحدی می تواند قدرتمند باشد که تمرینات
ورزشی را تحت شعاع قرار دهد. برای فرار از این خستگی و کسب انرژی لازم
برای انجام تمرینات می توان به دنیای مکمل ها پناه برد. مکمل های غذایی
با تنوع بی نظیرشان می توانند عاوه بر تامین انرژی، خستگی پیش از تمرین
را به تعویق انداخته و شما را برای تجربه یک جلسه تمرینی با شدت بالا آماده
کنند. تنوع مکمل های پیش از تمرین باعث شده تا کمپانی های مختلفی
لاین های تخصصی تولید خود را به این دسته از مکمل ها اختصاص دهند.
اکثر این مکمل ها برای سهولت مصرف به صورت پودر یا قرص تولید و بسته
بندی می شوند که می توان در بر بازه زمانی 20 الی 30 دقیقه قبل از تمرین
مصرف کرده و تاثیر آن را در زمان تمرین مشاهده کرد. گزینه های زیادی از
مکمل های پیش از تمرین در بازار وجود دارند که انتخاب صحیح را برای ما
دشوار می کنند. در ادامه مقاله به معرفی و شرح بهترین مکمل های پیش از
تمرین می پردازیم تا بتوانید با انتخاب یک یا چند مکمل یک ترکیب عالی را
تهیه و در وعده پیش از تمرین مصرف کنید.

 

آرژنین: عنصر کلیدی استفاده شده در مکمل های پمپ پیش از تمرین.
آرژنین یکی از اجزای سازنده بلوکهای پروتئنی می باشد که باعث اتساع عروق
گشته و پیش ساز نیتریک اکساید در بدن می باشد. آرژنین جزء آن دسته از آمینو
اسیدهاست که بدن قادر به ساختن آن به صورت طبیعی نیست و باید مقدار مورد
نیاز از رژیم غذایی تامین شود.آرژنین بدلیل توانایی بالا برای تبدیل شدن به
نیتریک اکساید ) NO ( در بدن باعث افزایش جریان خون شده و در نتیجه مواد
مغذی بیشتری به سمت عضات سرازیر می شود؛ این به معنی انرژی بیشتر در
مدت زمان طولانی تر است. همچنین آرژنین به عنوان یک آمینواسید با افزایش
سرعت ریکاوری و ترمیم عضات بعد از تمرین کمک کرده و با پاکسازی رادیکال
های آزاد از جریان خون بهبود عملکرد سیگنالهای سلولهای عضلانی رها سازی
هورمون رشد،حمایت از کلسترول خوب و تنظیم متابولیسم چربی و سطح نمک در
بدن را بهبود می بخشد.

سیترولین مالات: ترکیبی از دو آمینواسید به نام های ال- سیترولین و اسید
مالیک می باشد. این مکمل از پیوند دو آمینواسید سیترولین که به یک ملکول
مالیک اسید متصل گشته تشکیل می شود.
در بدن سیترولین خاصیت تبدیل شوندگی به آرژنین را داشته که در نهایت به NO
تبدیل م یشود. سیترولین از طریق افزایش سطح آرژنین و متعاقبا نیتریک اکسید
منجر به افزایش جریان خون م یشود.این بهبود در جریان خون باعث اکسیژن
رسانی و انتقال هرچه بهتر مواد غذایی به ماهیچ هها خواهد شد و این موضوع
البته خود باعث افزایش سطح انرژی بشتر نیز م یشود. سیترولین همچنین میتواند
باعث کاهش خستگی شما بواسطه پاکسازی عضات از آمونیاک شود. در حالت
عادی بعد از متابولیزه شدن آمینو اسی دها در بدن آمونیاک تولید می شود که این
مقدار در زمان انجام تمرینات ورزشی و پس از آن بشدت افزایش می یابد که در
نتیجه آن خستگی مفرط در بدن مشاهده می شود. با مصرف سیترولین مالات شما
به پاکسازی آمونیاک از بدن کمک می کنید و که در نتیجه آن ارتقاء سطوح انرژی
و افزایش استقامت هنگام تمرینات سخت و سنگین رخ می دهد

 

بتا آلانین: یک آمینو با خاصیت افزایش توانایی بافرینگ )تنظیم اسیدیته بدن (
است. زمانی که بتا آلانین با هیستیدین )آمینو اسیدی که در فرآیند سنتز پروتئین
نقش دارد( ترکیب می شود، تبدیل به کارنوزین دی پپتید می گردد. کارنوزین با
کاهش اسیدیته عضلانی )حفظ تعادل PH عضله( سبب افزایش توانایی و عملکرد
عضله در فعالیت های طولانی و با شدت بالا می شود. بتا آلانین قابلیت به تاخیر
انداختن خستگی، بهبود عملکرد استقامتی، کاهش زمان خستگی، افزایش قدرت و
کنترل ضربان قلب در پاسخ به تمرینات را داراست. بتاآلانین به طور طبیعی در بدن
تولید می شود اما مقادیر آن به حدی نیست که بتوان این مزایا را بهمراه داشته
باشد. دریافیت نوع مکملی بتا آلانین می تواند تمرین بهتر و سخت تر را در مدت
زمان طولانی تر را امکان پذیر کرد.

 

آگماتین سولفات: آگماتین سولفات یک آمین بیوژنیک می باشد که از مشتقات
آمینو اسید آرژنین محسوب می شود که به صورت طبیعی در بدن ساخته می شود.
در حقیقت نحوه تاثیر گذاری آن تا حدودی شبیه آرژنین بوده اما در مقیاسی بسیار
بزرگتر و با قدرت بیشتر. این مکمل باعث افزایش تمرکز روانی فرد چه در داخل
و چه در خارج باشگاه می شود.
همچنین این مکمل با پاکسازی بدن از رادیکال های آزاد و مواد سمی نه تنها باعث
ارتقاء سطح تمرینات گشته بلکه مغز و کل بدن در وضیت سامتی بهتری قرار
م یدهد. به عاوه مصرف این مکمل باعث افزایش تولید هورمون های ) GH ( و
LH( ( می شود که این هورمون ها خود در شکل گیری فیزیک عضلانی فرد نقش
بسیار مثبتی را ایفا می کنند.
این مهم به واسطه مصرف آگماتین سولفات و ایجاد تعادل نیتریک اکسید در بدن
منجر به عضله سازی بسیار بهتری در تمرینات با وزنه خواهد شد. مزایای آگماتین
سولفات عبارتند از ارتقا سنتز نیتریک اکسید، بهبود ترشح و پاسخ انسولین، ارتقا
مولفه های قدرت و سرعت، کنترل ترشح کورتیزول، بهبود استقامت و کاهش چربی
انباشته شده در بدن اشاره کرد.

 

تائورین: تائورین به عنوان محرک عملکرد مغز عمل کرده و هماهنگی حرکات،
تمرکز، مقاومت روحی و روانی و تحمل استرس را بهبود می بخشد. همچنین احساس
خستگی را از بین برده و تمرکز را افزایش می دهد. ویژگی جالب تائورین توانایی آن در
انتقال گلوکز به سلول )شبیه به انسولین( است که می تواند برای تقویت و بازسازی
مورد استفاده قرار گیرد. تائورین توانایی بالایی در بهبود عملکرد و افزایش قدرت
در حین تمرین، کاهش استرس، کوتاه کردن زمان ریکاوری، بهبود خواب و ارتقائ
عملکرد مغز را داراست. تائورین جز اصلی تشکیل دهنده مکمل های پیش از تمرین
بوده که نقش ویژه ای در افزایش تولید نیتریک اکساید ) NO ( و افزایش جریان خون
داشته و آبرسانی بیشتر به عضات را بعنوان یک پمپ عالی بر عهده دارد.

 

کراتین منوهیدرات: یکی از اولین و بهترین مکمل های تولید شده برای بازسازی
ذخایر انرژی در بدن. از گذشته تا به امروز تحقیقات بیشماری مبنی بر موثر بودن
یا نبودن آن صورت پذیرفیت است. کراتین یک آمینواسید غیر ضروری است که از
آرژنین، گلیسین و متیونین ساخته می شود. کبد، کلیه ها و پانکراس به طور ذاتی
در حدود ۱ الی ۲ گرم کراتین در روز تولید می کنند. کراتین نقش مهم و حیاتی به
عنوان منبع انرژی آنی و در دسترس برای انقباض عضلانی را بازی می کند. کراتین
با فسفوکراتین در یک تعادل قابل برگشت قرار دارد. عضله به آدنوزین تری فس
فات ) ATP ( برای انرژی نیاز دارد و ATP ذخیره شده در عضات تقریباً برای ۴ ۳
ثانیه انقباض کفایت می کند و که بعد از سپری شدن این زمان به اتمام می رسد.
کراتین با کامل کردن ذخایر انرژی در بدن قادر به تاخیر انداختن خستگی، بهبود
قدرت عضلانی، افزایش شدت تمرین، کاهش چربی بدن و افزایش هیدراتاسیون به
واسطه افزایش توانایی احتباس آب در بافیت های سلولی می باشد.

 

گلوتامین: فراوان ترین آمینواسید در بدن که بالاترین نرخ بازیابی و ریکاوری را پس
از تمرین بعهده دارد. این اسید آمینه به راحتی قادر است تا عضات را از گزند تجزیه
شدن در امان نگه داشته و پدیده مخرب آتروفی عضات را به خوبی مهار کند.
گلوتامین در دسترس ترین منبع انرژی برای بدن محسوب می شود که می تواند
با تامین انرژی مورد نیاز برای انجام تمرینات از بروز خستگی جلوگیری کرده و به
بازیابی هرچه سریعتر منابع انرژی در حین تمرین کمک کند

 

کافئین: یک ماده محرک قدرتمند که باعث افزایش سطح انرژی در کوتاه ترین
زمان ممکن می شود. از نظر شیمیایی کافئین یک آلکالوئید از دسته گزانتین هاست
که ویژگی های آن به تئوفیلین و تئوبرومین هم شبیه می باشد . از نظر ظاهری
کافئین خالص به شکل پودر سفید رنگ می باشد که مزه تلخی دارد . عناصر
تشکیل دهنده کافئین 3 ماده هیدروژن ، نیتروژن و اکسیژن می باشد . این ماده
محرک قدرتمند قادر است با به تعویق انداختن خستگی، افزایش هوشیاری در زمان
قبل از تمرین به ورزشکار کمک کند.

 

نتیجه گیری:
برخی از مکمل هایی که نام برده شد به صورت جداگانه تولید و عرضه نمی شوند ولی وجود این مکمل ها در ترکیبات
که با عنوان مکمل های پمپ عرضه می شود می تواند بهترین ترکیب را مطابق با انتظارات شما را به همراه داشته باشد،
بهترین شیوه مطالعه دقیق ساپلیمنت فکت مکل ها در زمان خرید می باشد تا از مواد بکار رفیته متناسب با اهدافیتان اطمینان
حاصل کنید.
منبع: Train Magazine مترجم: داود جعفری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *