حرکات تمرینی, مقالات ورزشی

راهکاری برای ساخت شکمی شش تکه

بسـیار شـنیده ام کـه پک کامل عضلات شـکم در آشـپزخانه سـاخته می شـود و نه در باشـگاه. آیـا انجـام تمرینـات اختصاصـی بر روی شـکم لزومی دارد؟

پاسـخ: بایـد بگویـم کـه پیـروی از رژیـم غذایـی سـالم بـا کالری کنترل شـده یـک الزام بـرای دسـتیابی بـه پک کامل عضلات شـکمی مـی باشـد، امـا رژیـم غذایـی تنها یـک بخش از سـه بخـش اصلـی دسـتیابی بـه ایـن هـدف می باشـد.

همانطـور کـه مـی دانید بـرای نمایان سـاختن پـک کامـل عضلات شـکم مـی بایسـت از میـزان چربـی انباشـته شـده در بـدن بکاهیـد. تمرینـات ویـژه بـر روی شـکم مـی توانـد در هـر چـه نمایـان تـر شـدن ایـن عضلات تاثیر داشـته باشـد. عضلات شـکم همچون عضلات دیگـر، نیازمند انجـام تمرینـات در زوایا مختلف بـا هـدف تقویـت و به حداکثر رسـاندن رشـد و توسـعه در ایـن بخـش می باشـد

نجـام تکرارهـای بـی شـمار بـرای ایـن عضلات جـزء اشـتباهات رایـج میـان بدنسـازان مـی باشـد. بـرای تحـت فشـار قـرار دادن ایـن گـروه عضلانی  نیـاز بـه تکرارهـای بیشـمار نیسـت، اسـتفاده از دامنـه حرکتـی کامـل بـا رنـج 10 الـی 15 تکـرار بـا حفـظ مقاومت آهسـته و سـنگین مـی تواند فشـار مضاعفی را بـه عضلات وارد کند. یکـی دیگر از اشـتباهات رایـج انجـام هر روزه تمرینات شـکم می باشـد. ایـن بـاور غلـط نه تنهـا شـما را به اهـداف تان نزدیـک نمـی کنـد بلکـه احتمال تمریـن زدگی نییـز شـما را تهدیـد مـی کنـد. عضلات شـکم همچـون عضلات دیگـر نیازمنـد اختصـاص زمان ریـکاوری و اسـتراحت مـی باشـند تـا بتوانـد بـه ترمیـم بافـت هـای آسـیب دیـده و توسـعه دسـت یابنـد. بـرای دسـتیابی بـه بهتریـن نتیجه انجام 2 بـار تمرین در هفیتـه توصیـه مـی شـود.

بخـش آخـر و کلیـد اصلـی نمایان سـاختن پک کامـل عضلات شـکم، بکارگیـری تمرینـات هـوازی مـی باشـد. بـرای دسـتیابی بـه نقطـه چربـی سـوزی علاوه بـر پیـروی از یـک رژیـم غذایـی سـالم و کاهـش کالـری دریافیتی مـی بایسـت تمرینـات هوازی مسـتمر با شـدت بالا را بـا تکنیـک اینتـروال در دسـتور کار خود قـرار دهیـد. برای جلوگیـری از تخریب عضلات دریافـت یـک وعـده سرشـار از پروتئیـن بعد از انجـام تمرینـات توصیـه می شـود.

برنامه تمرینی پیشنهادی:

[highlight] روز اول: [/highlight]

پلانک چرخشـی 3 سـت / 10 الـی 12 تکرار
زیرشـکم آویـزان از بارفیکس 4 سـت / 12-15 تکرار
[highlight] روز دوم: [/highlight]

کرانـچ سـیم کـش 3 سـت / 10 الی 12 تکرار
کرانـچ اسـتاندارد (روی زمیـن) 3 سـت /12 الی 15 تکرار

نویسنده و منبع:
Staff Flex
Flex Magazine

مجله علم و عضله

نوشته های مرتبط

13 نظر در “راهکاری برای ساخت شکمی شش تکه

 1. یوسف گفت:

  سلام خسته نباشید
  من در طول 5 ماه 18 کیلو کم کم کردم چون اظافه وزن داشتم… اما بعد اینکه شکمم کوچک شده و به عقب رفیته سینه هام جلو اومدن در حالی که سفیت هستن…اما یه حالت ضایه دخترونه دارن :/
  لطفا یه برنامه یا راهنمایی بکنید برام … برای تغییر حالت سینه هام.
  من از صب باشگامون میپرسم ایشون فقط مکمل های گرون بهم مپیشنهاد میکنه…در حالی که میخوام خودم و به طور طبیعی بتونم حالت بدنمو تغییر بدم.
  در ضمن من 113 کیلو بودم که شدم 95 و کلا به طور طبیعی کار میکنم.
  وزنم 95 قدمم 192
  برنامه های پرس سینم هر 3 روز یک بار به طور فشرده کار میکنم

 2. علوی گفت:

  سلام وقتی عضلات خستن
  میشه کاری کرد یا چیزی مصرف کرد که اون خستگی و کوفیتگی بره؟
  مواد غذایی برای حجیم کردن عضلات چی خوبه؟

  1. امیر گفت:

   برای ریکاوری ورفع خستگی گلوتامین مصرف کنید
   مواد غذایی حجم دهنده: سیب زمینی .ماکارانی.عدسی.سفیده تخم مرغ .ذرت و…

 3. واقعا میشه ؟؟؟
  لطفا تمریناتی هم که تو خونه و محیط کار میشه انجام داد رو هم معرفی کنید
  تشکر

 4. محمدامین گفت:

  سلام
  من الان دوهفیته ای است که دارم میرم باشگاه دوست دارم بدنم رو بدون مکمل بیارم بالا
  همه بهم میگن نمیشه و باید مکمل مصرف کنم
  باید چیکار کنم؟؟؟

  1. مصطفی مومنی گفت:

   سلام تغذیه و تمرین و صبر

 5. انجـام تکرارهـای بـی شـمار بـرای ایـن عضلات جـزء اشـتباهات رایـج میـان بدنسـازان مـی باشـد.

  نکته کلیدی متن بود

 6. بسیار راهکارهای خوبی بود.
  موفق و پایدار باشید.

 7. خیلی مطالبتون عالیه.
  موفق باشید.

 8. خیلی جالب بود.
  سایتتون خیلی خوبه.با تشکر

 9. خیلی زیبا بود.
  موفق باشید.

 10. تازگیا خیلی وزنم زیاد شده ولی زمان ورزش ندارم

 11. سلام خدمت مدیر محترم سایت وهمکاران عزیزتون مطالب خوب و پر محتوایی دارید تبریک میگم
  ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *