اخبار روز پرورش اندام

رتبه بدنسازان حرفه ای بیت الله در رتبه 26

http://www.8pic.ir/images/62446069135073193358.jpg

رده بندی حرفه ای های IFBB (بیت الله عباسپور در مقام 26 م بالاتر از “اد نان، کفالیانوس، دارم چارلز، تروی آلوز، فلکس لوئیس و …)

1. Phil Heath

2. Kai Green

3. Shawn Rhoden

4. Dexter Jackson

5. Branch Warren

6. Jay Cutler

7. Dennis Wolf


8. Ben Pakulski

9. Toney Freeman

10. Evan Centopani

11. Johnnie Jackson

12. Lionel Beyeke

13. Roelly Winklaar

14. Victor Martinez

15. Hidetada Yamagishi

16. Brandon Curry

17. Cedric McMillan

18. Robert Piotrowicz

19. Dennis James

20. Ronnie Rockel

21. Essa Ibrahim Obiad

22. Steve Kuclo

23. Juan Morel

24. Erik Fankhouser

25. Bill Wilmore

26. Baito Abbaspour

27. Ed Nunn

28. Fred Smalls

29. Feras Saied

30. Darrem Charles

31. Fouad Abiad

32. Troy Alves

33. Marcus Haley

34. Ivan Sadek

35. Michael Kefalianos

36. Marius Dohne

37. Craig Richardson

38. Frank McGrath

39. Mark Dugdale

40. Sergey Shelestov

41. Marc Lavoie

42. Ben White

43. Jeff Long

44. Jason Huh

45. Pablo Zayas

46. An Nguyen

47. Robert Burneika

48. Todd Jewell

49. Jon Delarosa

50. Daniel Toth

51. Melvin Anthony

52. Moe Elmoussawi

53. Silvio Samuel

54. Gustavo Badell

55. Kevin English

56. David Henry

57. Will Harris

58. Alfonso Del Rio

59. Tarek Elsetouhi

60. Evgeny Mishin

61. Michael Liberatore

62. Mark Alvisi

63. Abbas Khatami

64. Steve Benthin

65. Yuri Leonov

66. Khalid Almohsinawi

67. Manuel Lomeli

68. Keith Williams

69. Daniel Hill

70. Cecil Croasdaile

71. Thomas Benagli

72. Alvin Small

73. Grigori Atoyan

74. Drew Jemmott

75. Ricky ‘Tricky’ Jackson

76. Lee Banks

77. Nathan Wonsley

78. Jerome Ferguson

79. Sean Allan

80. Markus Ruhl

81. Eduardo Correa

82. Francisco Bautista

83. Leo Ingram

84. Joel Stubbs

85. Clarence Devis

86. James ‘Flex’ Lewis

87. Quincy Taylor

88. Jose Raymond

89. Adorthus Cherry

90. Mohammad Bannout

91. Martin Kjellstrom

92. Phil Von Kaenel

93. Vladimir Sizov

94. Stan Efferding

95. Omar Deckard

96. Constantinos Demetriou

97. Zaher Moukahal

98. Antonio Morales

99. Charles Dixon

100. Kris Dim

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *