بانوان, کاهش وزن

رژیمهای سخت و طولانی زودتر زنان را یائسه میکند

تک اندام : دفیتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد:

یائسگی یک فرآیند طبیعی است و زنانی که شیوه زندگی سالمتری دارند دیرتر به یائسگی و عوارض آن دچار میشوند. یائسگی یکی از مراحل طبیعی زندگی ً زنان است که معموال در حدود 48 تا 55 سالگی شروع میشود که در ابتدا عادت ماهیانه نامرتب شده و سپس به طور کامل قطع میشود.این گزارش میافزاید: عالئم و نشانههای یائسگی در زنان متفاوت است و ممکن است ورود به این دوران با تعداد کمی از عالئم یا تغییرات سالمتی باشد یا ممکن است تغییرات جسمی و روحی متعددی را به دنبال داشته باشد. در دوران یائسگی تعادل هورمونها دستخوش تغییرات میشود و عروق خونی متسع شده و سبب میشود درجه حرارت پوست باال رفیته و احساس گرمایی که از سمت سینه به طرف شانهها، گردن و سر به طرف باال حرکت میکند، ایجاد شود. دفیتر آموزش و ارتقای سالمت اعالم کرد: گرفیتگی شایعترین عالئم دوران یائسگی است که ممکن است از 30 ثانیه تا 30 دقیقه طول بکشد و در اکثریت افراد ظرف 2 تا 3 دقیقه از بین میرود. دفعات گرفیتگی از هر زنی تا زن دیگر متفاوت است. بنابراین گزارش، قاعدگی نامنظم، اختالالت خواب و تعریق شبانه، تغییرات مثانه، بیاختیاری ادرار، تغییرات روحی و تغییرات ظاهری از دیگر عالئم دوران یائسگی است.

1 نظر در “رژیمهای سخت و طولانی زودتر زنان را یائسه میکند

  1. رژیم سخت کلا خوب نیست باید ادم همیشه بخوره ولی کم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *