مقالات ورزشی

علت صدای مفاصل و راه درمان آن

tak-51553

تک اندام : علت صدای مفاصل,در داخل مفصل مایعی وجود دارد که باعث حرکت آسانتر استخوانھای مجاور ھم میشود. در این مایع گذشته از مواد مختلف گازھای گوناگونی نیز وجود دارند. افزایش حجم مفصل که با کشش انگشت ایجاد می شود موجب کاھش فشار داخل مفصل  شده، و این امر یک حالت مکش و خلاً را در داخل مفصل ایجاد می کند. کاھش فشار و حالت مکش باعث می شوند که گازھای محلول در مایع مفصل به صورت حباب درآیند. ترکیدن این حباب ھا باعث ایجاد صدا و آرامش شخص می شود و کم کم این مساله به صورت عادت در می آید.

این امر در مفاصل دیگر بدن نیز با درجات کمتری می تواند اتفاق بیفیتد.  شخص با ایجاد حداکثر دامنه حرکت در مفصل موجب کشش در آن مفصل شده و پس از ترکیدن حباب ھای گاز راحت میشود و چون حل شدن گازھای حباب نیاز به زمان دارد به ھمین خاطر تا مدتی علیرغم سعی شخص ھیچ صدایی از مفصل شنیده نمی  شود. در اصطلاح به این کار شکستگی قولنج می گویند، که یا خود شخص موفق میشود قولنج را بشکند و یا شخص دیگری این
امر را انجام میدھد. ھنوز ثابت نشده است که آیا صدا در آوردن عادتی از مفاصل موجب صدمه جدی آنھا میشود یا خیر ، ولی میتوان گفیت با گذشت زمان و تکرار این عادت، بافیت ھای نرم اطراف مفصل آسیب می بینند و روی دامنه حرکتی مفصل اثر می گذارند. حرکت  دادن ناگھانی گردن یا ستون فقرات و بخصوص فشار روی مھره ھا و یا حرکت ناگھانی گردن توسط شخصی دیگر برای به
اصطلاح شکستن قولنج گذشته از صدمه شدیدی که میتواند روی مفاصل مھره ھا ایجاد کند، ممکن است باعث گرفیتگی و
اسپاسم شدید و دردناک عضلات اطراف شده که درمان خاص خود را نیاز خواھد داشت. اگر این امر عادتی شود سایش تدریجی
مھرهھا را به دنبال خواھد داشت.
برای مبارزه با این امر چه کنیم:
در صورتی که عادت به در آوردن صدا از مفصل داریم سعی کنیم با مشغول کردن خود به کارھای دیگر و مبارزه با آن این عادت را
از خود دور کنیم. در صورتی که شش ماه این عمل را انجام ندھید برای ھمیشه راحت خواھید شد.
با برنامه ھای منظم ورزشی و ورزشھای کششی کم کم قدرت عضلات و انعطاف پذیری مفاصل افزایش می یابند و تدریجا
احساس شکستگی قولنج از بین می رود.
اگر پس از فعالیت ھای ورزشی احساس میکنید به شکستن قولنج نیاز دارید نشان دھنده این است که ورزش را به طور صحیح
انجام نمی دھید و پس از آن دچار گرفیتگی عضلات و یا احساس قولنج میکنید. لطفا مطالب زیر را رعایت کنید
الف- قبل از ورزش سنگین با حرکات ورزشی سبک خود را گرم کنید
ب- پس از ورزش با حرکات کششی و سبک خود را سرد کنید
ج- ھنگام ورزش نگذارید بدن شما خشک شود و مرتب آب بنوشید
د- ھنگام ورزش ممکن است اختلال الکترولیت در بدن ایجاد شود، با نوشیدن مایعات مناسب محتوی مواد معدنی از آن جلوگیری
کنید
ح- مناسب با نوع ورزش کالری مورد نیاز را تامین کنید
و- در صورتی که ورزش حرفه ای را ادامه میدھید در زمانھای مناسب از ماساژورھای مطلع و به طور علمی استفاده کنید.
فیزیوتراپی نیز می تواند کمک کننده باشد.
باید توجه داشت که صدای مفصل ھمیشه ناشی از شکستن قولنج نیست و بعضی از مفاصل ما ھنگام بعضی از حرکات یا راه
رفیتن صدا می دھند، اگر صدا با درد ھمراه نباشد معمولا چیز مھمی نیست و در دوره ای از زندگی وجود دارد و خود به خود خوب
می شود. ولی اگر ماندگار شد و باعث ناراحتی گردید و یا دردناک بود باید به پزشک ارتوپد مراجعه کرد چون ممکن است علت
آن عوامل مختلفی مانند ساییده شدن نسوج نرم اطراف مفصل روی برجستگی ھای استخوانی، ضایعات منیسک، ضایعات
غضروفی و یا رباط ھا ی اطراف مفصل باشند.
باید توجه داشت که مفھوم قولنج در علم پزشکی قدیم با امروز فرق میکند. در قدیم ھر عضوی از اعضای بدن قولنج مخصوص
خود را داشت. مثل قولنج کبد که باعث دردھای شدید سمت راست شکم میشود، قولنج کلیه که به صورت دردھای شدید و
متناوب ناحیه کلیه با انتشار به ناحیه زیر شکم خود را نشان می دھد و قولنج روده که باعث دردھای متناوب و ناراحت کننده
شکم می شود. تمامی این موارد به دلیل اسپاسمھای متناوب عضلات صاف در عضو مربوطه می باشد.فیتنیس تیپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *