قهرمانی مظفری و لاله گون ، دهقانی در روز تجلیل از استاد سعدون

x