اخبار روز پرورش اندام

نفرات شرکت کننده در مسابقات مستر المپیا آماتورهای روسیه

mrolympia2014ama

تک اندام : نفرات شرکت کننده در مسابقات مستر المپیا آماتورهای روسیه به ترتیب :

دسته 70 کیلو :

 • 40 Karnjeet Singh India 66,85
 • 41 Stepanov Aleksandr Russia 67,5
 • 42 Nazin Ilya Russia 67,8
 • 43 Sajad Mohammadi Iran 69,9
 • 44 Ahmed Jaffar A. Reda Hassan Bahrain 69,95
 • 45 Hesham Mohamed Seddik Egypt 70

دسته 75 کیلو :

 • 47 Omid Soleimani Ghahroodi Iran 73,35
 • 48 Nikolaev Maksim Russia 73,4
 • 49 Ebrahim Habib Hasan Abdullah Bahrain 74,4
 • 50 Altarouti Mohamed Abdullah Saudi Arabia 74,45
 • 51 Ahmed Mahmoud Ahmed Aly Egypt 74,65
 • 52 Behroz Hagi Gilani Iran 74,65
 • 53 Wateq Mohammed Naji Iraq 74,8
 • 54 Arutiunian Artur Armenia 74,9
 • 55 Golichkov Sergey Russia 74,9
 • 56 Mohamed Mostafa Mohamed Ramadan Egypt 75,1

دسته 80 کیلو :

 • 57 Acif Bilal Pakistan 75,5
 • 58 Alex Zuccaro Italy 76,3
 • 59 Sherif Mohamed Abdel Naby Egypt 76,6
 • 60 Losev Igor Russia 77,65
 • 61 Malecki Karol Poland 77,7
 • 62 Maslennikov Andrey Russia 77,85
 • 63 Faisal Farhan Abdulla Bahrain 78,05
 • 64 Ali Ismail Abdullah Geli Saudi Arabia 78,3
 • 65 Eskandari Mostafa Iran 78,5
 • 66 Akbarnia Babak Iran 78,5
 • 67 Novikov Juril Russia 78,85
 • 68 Ali Abdullah Boudostour Kuwait 79,3
 • 69 Asaad Hameed Iraq 79,6
 • 70 Bekker Alexey Russia 79,95

دسته 85 کیلو :

 • 72 Simone Meiattini Italy 80,6
 • 73 Al Shanlan Mishal Kuwait 81,2
 • 74 Durgaras Dasari India 83,3
 • 75 Zaden Hesam Reza Iran 83,55
 • 76 Sarmento luiz Carlos Brasil 83,75
 • 77 Diyanov Artem Russia 83,8
 • 78 Perez Martin Abel Spain 84,3
 • 79 Darwish Jassim Saudi Arabia 84,35
 • 80 Lakzafi Hamid Iran 84,4
 • 81 Kagramanian Ashot Russia 84,55
 • 82 Kolyasnikov Aleksandr Russia 85

دسته 90 کیلو :

 • 84 Alhamad Hassan Saudi Arabia 88,05
 • 85 Mahdi Pirsanadib Iran 89,05
 • 86 Rodin Sergey Russia 89,15
 • 87 Kordkola Morteza Mashayekh Iran 89,4
 • 88 Martin Krakovský Slovakia 89,55
 • 89 Alireza Saheb Azzamani Iran 89,75
 • 90 Dogtyaren Anton Russia 90,1
 • 91 Mohamed Abdel Rehim Metwally Egypt 90,15

دسته 95 کیلو :

 • 92 Bogdanov Ruslan Russia 92
 • 93 Kresojevic Milan Serbia 92,2
 • 94 Morteza Oveisi Pakniyat Iran 93,35
 • 95 Alleth Qasem Ali Saudi Arabia 94,05
 • 96 Ryat Najd Bagheri Iran 94,15
 • 97 Pavlov Aleksandr Russia 94,15
 • 98 Baraulya Aleksandr Russia 94,55
 • 99 Ammar Mohsin Shallal Iraq 94,75

دسته 100 کیلو :

 • 101 Amir Naeim Hasani Iran 96,85
 • 102 Ahmad Naji Hasa Alsa’afeen Egypt 97,35
 • 103 Lukavets Ilya Belarus 97,55
 • 104 Haytham Hashem Abed Elousia Egypt 97,55
 • 105 Fady Mohamed Ahmed Awad Egypt 97,6
 • 106 Fatianov Vladislav Russia 97,8
 • 107 Reza Bagherzadeh Iran 97,85
 • 108 Slobodyanyuk Oleksandr Ukraine 97,85
 • 109 Larionov Anton Russia 98,3
 • 110 Vubornov Igor Russia 99,15
 • 111 Pavel Ivanov Russia 99,55

دسته 100 + کیلو :

 • 114 Enrico Frisingnelli Italy 100,7
 • 115 Dmitry Karakash Russia 101,4
 • 116 Sorokin Andrey Russia 101,75
 • 117 Dudas Martin Austria 102,75
 • 118 Alrafaie Sayed Ahmad Kuwait 103,6
 • 119 Abdelaziz Jellali Morocco 105,2
 • 120 Aholfazle Rahimzah Boghrabad Iran 106,1
 • 121 Walid Eid Egypt 108,35
 • 122 Ali Hani Huzaim Iraq 109,2
 • 123 Majtaba Notarki Iran 110,55
 • 124 Dhurgham Jawadjarullah Iraq 112,2
 • 125 Tronov Alexey Russia 112,55
 • 126 Olejniczak Marek Poland 118,5

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *