نفرات منتخب فیزیک و بادی کلاسیک رقابت های انتخابی تیم ملی معرفی شدند

x