یک هفته تاخیر در برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای کشور

x