مصرف پروتئین وی ( whey ) و گلوتامین

پروتئین whey یک نوع پروتئین زود هضم است که دارای آمینو اسیدهای شاخه ای زیادی می باشد . یک بررسی نشان داده است که مصرف آمینو اسیدهای شاخه ای پیش از فعالیت های استقامتی ب...

ادامه مطلب

گلوتامین و نقش آن در بدن

گلوتامین به عنوان یک مکمل سالم برای آنهایی که درگیر فعالیت های فیزیکی هستند نظیر بدنسازان و وزنه برداران بسیار مفید میباشد و این امر کاملا مشخص است. چیزی که افراد بسیا...

ادامه مطلب