نتایج رقابت های آماتوری مستر المپیای ۲۰۱۲ فدراسیون IFBB ( عکس )

دومین دوره از رقابت های آماتوری مستر المپیا  در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۱۲ در کشور کویت به اجرا در آمد و بیش از ۱۵ کشور در آن حضور داشتند . گفیتنی است تیم ایران نیز به سرپرستی...

ادامه مطلب

نتایج رقابت های آماتوری مستر المپیای ۲۰۱۲ فدراسیون IFBB ( عکس )

دومین دوره از رقابت های آماتوری مستر المپیا  در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۱۲ در کشور کویت به اجرا در آمد و بیش از ۱۵ کشور در آن حضور داشتند . گفیتنی است تیم ایران نیز به سرپرستی ...

ادامه مطلب