ناصر پور علی فرد : روش مسابقات انتخابی تغییر می کند

تک اندام : ناصر پورعلي‌فرد در گفیت‌وگويي كه با ايرنا انجام داده به مسائل مختلفي درباره پرورش‌اندام و رشته‌هاي زير مجموعه اين فدراسيون پرداخته است. بخش‌هايي از حرف‌هاي ر...

ادامه مطلب