مصدومیت شدید حامد امیری فینالیست قوی ترین مردان ایران در حادثه رانندگی

خبرگذاری دانشجویان ایران گزارش داد: حامد امیری چند روز پیش در محور خرم آباد-بروجرد تصادف کرد و به شدت از ناحیه نخاع آسیب دیده است. امیری که در بیمارستان بستری است به ای...

ادامه مطلب

مصدومیت شدید حامد امیری فینالیست قوی ترین مردان ایران در حادثه رانندگی

خبرگذاری دانشجویان ایران گزارش داد: حامد امیری چند روز پیش در محور خرم آباد-بروجرد تصادف کرد و به شدت از ناحیه نخاع آسیب دیده است. امیری که در بیمارستان بستری است به ایس...

ادامه مطلب

عکس العمل فرامرز خودنگاه در انتصاب رئیس جدید کمیته قویترین مردان

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران، سه شنبه گذشته اواخر روزهای پاییز ۱۳۹۱ آقای مهدی مختاری  با حکم دکتر محمدرضا کاظمی آشتیانی به عن...

ادامه مطلب

عکس العمل فرامرز خودنگاه در انتصاب رئیس جدید کمیته قویترین مردان

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران، سه شنبه گذشته اواخر روزهای پاییز ۱۳۹۱ آقای مهدی مختاری  با حکم دکتر محمدرضا کاظمی آشتیانی به عنو...

ادامه مطلب