نتایج و عکس های رقابت مستر المپیا آماتوری روسیه 2016

روز نخست رقابت ها ایرانی ها حضور پر رنگی در مصاف با رقبای خارجی خود داشتند که البته به جز چند نفر در رشته فیزیک و پرورش اندام بقیه به فینال رسیدند عکس های روز مقدماتی در ...

ادامه مطلب