ارومیه میزبان مچ انداز های باشگاههای کشور

تک اندام : مصاف سیزدهمین دوره مسابقات مچ اندازی قهرماني باشگاههای کشور 6 لغايت 8 اسفند ماه سال جاری در 11 وزن برگزار مي گردد. به گزارش تک اندام به نقل از فدراسیون بدنس...

ادامه مطلب