10 قانون اصلی برای رشد طبیعی عضلات

آیا میدانید چگونه میتوانید به رشد عضلات به طور طبیعی و بدون استروئید  دست یابید؟ هر ورزش کار بدنسازی رویای رشد عضلات بطور طبیعی و بدون استروئید و یا دارو های متعدد را ...

ادامه مطلب

بدنسازی ممکن است باعث خسارت به ارگانیسم ما شود

چه چیزی باعث آسیب دیدن ارگانیسم ما بدنسازان می شود؟ جواب : استروئید. این سوال بسیاری از مردم و نگران و نظرات در مورد آسیب های ارگانیسم است: اول از همه لطفا به برخی از...

ادامه مطلب